GDPR

Fladenbåtarna AB, org.nr. 559085-6505 skyddar dina personuppgifter på lämpligt sätt och följer alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd.
Vi behandlar uppgifter från privatpersoner och företag som bokar fiske-/utflyktsturer, köper produkter, och uppgifter om dig från ditt CV (inklusive eventuell bild) eller personligt brev vid en jobbansökan.
Vi lagrar personuppgifter med anledning av
För kontakt med dig före eller efter att din beställning av fiske-/utflyktsturen eller produkten är gjord.
Vid eventuell rekryteringsprocess.
För uppfyllande av tillämpliga lagkrav.
  
Viss behandling sker för att uppfylla en rättslig förpliktelse, t ex vid beställning/bokning av våra tjänster/produkter, där det framgår av lag vilka personuppgifter vi måste registrera. Samt så sparar vi fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler. Detta kan innebära att uppgifter lämnas till myndighet när så krävs enligt gällande lag.
Dina uppgifter lämnas inte vidare till tredje part. Vi överför inte dina uppgifter utanför EU/EES, och vi säljer inte dina uppgifter till någon annan aktör.
Dina personuppgifter sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt och de behandlas säkert under denna tid.
Ansökningar från arbetssökande och de personuppgifter som ingår från kandidater som inte anställs sparas i max ett år efter det att negativt besked lämnats.
Vi sparar uppgifterna så länge som krävs enligt den aktuella lagbestämmelsen. Exempelvis 7 år enligt bokföringslagen.
Om du har synpunkter eller frågor gällande vår hantering av personuppgifter kan du skicka ett brev till Fladenbåtarna, Pechlins Gränd 9, 432 52 Varberg.
Du kan också vända dig till oss för att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar avseende dig, begära att dina personuppgifter rättas och/eller raderas, begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, framföra anmärkningar på det sätt vi behandlar dina personuppgifter, eller om detta är tekniskt möjligt, få tillgång till dina personuppgifter i ett portabelt format.
Begäran ska vara undertecknad av dig och innehålla ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
//