Aftonturen(4h)

Aftonturen är en tur på 4 timmar (kl. 18-22) från Varberg. Aftonturen körs av M/F Tunaclipper de dagar vi varit på utflyktstur till Anholt. Tunaclippers höga fart gör att vi når fiskeplatserna runt Lilla Middelgrund snabbt och fisketiden blir därför ungefär densamma som på 5h-turen med Falkskär-II (Middelgrundsturen).

Pris per person. Reskapshyran inkluderar förbrukningsartiklar såsom pilkar, häcklor, lina.

Kategori: