Aftonturen(4h)

Aftonturen är en tur på 4 timmar (18.00-22) från Varberg. Aftonturen körs av Tunaclipper de dagar vi varit på utflyktstur till Anholt plus andra utvalda kvällar. Tunaclippers höga fart gör att vi når fiskeplatserna runt Lilla Middelgrund snabbt och fisketiden blir därför ungefär densamma som på 5h-turen med Falkskär-II (Middelgrundsturen).

Pris per person. Reskapshyran inkluderar förbrukningsartiklar.

Kategori: