Middelgrund(5h)

Middelgrundsturen är en tur på 5 timmar (kl. 15.30-20.30) från Varberg med båten Falkskär II. Denna tur går sommartid och fiskas vid Lilla Middelgrund med dess omgivande specialställen. Turens längd gör den lämplig för t.ex. förstagångsåkaren, barnfamiljen med flera. Likartat fiske som på Fladenturen men fiskas närmare land samt har en kortare fisketid.

Redskapshyra (+140 kr)

Pris per person. Reskapshyran inkluderar förbrukningsartiklar.

Kategori: